Pod písmenem H

1.

Habrová

2.

Havlenova

3.

Hejdof

4.

Hluboká cesta

5.

Husova

Pod písmenem CH

1.

Chotusická

2.

Chrpová

3.

Chrudimská

Pod písmenem S

1.

Sadová

2.

Sluneční

3.

Svat. Čecha

Pod písmenem Š

1.

Šeříková

2.

Šípková

Pod písmenem V

1.

V Toufárně

2.

Váchova

3.

Vodranty

4.

Vrchovská

Pod písmenem Z

1.

Za Rybníkem

2.

Za Tratí

3.

Zahradní

4.

Zámecká