Pod písmenem Č

1.

Černice

Pod písmenem D

1.

Defurovy Lažany

2.

Dobrotice

Pod písmenem H

1.

Holkovice

Pod písmenem CH

1.

Chanovice

Pod písmenem U

1.

Újezd u Chanovic