Pod písmenem E

1.

Erbenova

Pod písmenem F

1.

Fibichova

2.

Francouzská

Pod písmenem H

1.

Hemže

2.

Hřbitovní

3.

Husova

Pod písmenem CH

1.

Choceň

Pod písmenem I

1.

Internátní

Pod písmenem L

1.

Ladova

2.

Litomyšlská

3.

Luční

Pod písmenem R

1.

Revoluční

2.

Ruská

Pod písmenem Š

1.

Špálova

Pod písmenem W

1.

Wolkerova

Pod písmenem Z

1.

Zahradní

2.

Záměstí

Pod písmenem Ž

1.

Žerotínova