Pod písmenem C

1.

Cihlářská

2.

Ctiborova

Pod písmenem F

1.

Farského

2.

Fibichova

Pod písmenem G

1.

Gerstnerova

2.

Grégrova

3.

Gutenbergova

Pod písmenem CH

1.

Chelčického

2.

Chomutov

Pod písmenem O

1.

Okrajová

2.

Osadní

3.

Osvobození

Pod písmenem W

1.

Winterova

2.

Wolkerova