Pod písmenem B

1.

Biskupická

Pod písmenem CH

1.

Chornice

Pod písmenem J

1.

Jevíčská

Pod písmenem K

1.

Kostelní

2.

Krátká

Pod písmenem M

1.

Medříkova

2.

Mlýnská

Pod písmenem N

1.

Na Písku

2.

Nádražní

Pod písmenem S

1.

Sluneční

Pod písmenem T

1.

Trnavská

Pod písmenem U

1.

U hřiště