Pod písmenem B

1.

Bezručova

2.

Bílkova

Pod písmenem Č

1.

Černovická

Pod písmenem G

1.

Gabrielovo náměstí

Pod písmenem H

1.

Hrnčířská

Pod písmenem CH

1.

Chýnov

Pod písmenem L

1.

Luční

2.

Ludvíka Zatěrandy

Pod písmenem M

1.

Malovců

2.

Mládeže

3.

Mlýnská

Pod písmenem O

1.

Okružní

Pod písmenem P

1.

Pod Křivou

2.

Potoční

3.

Přemyslovců

Pod písmenem T

1.

Turovecká

2.

Tyršova

Pod písmenem U

1.

U Kuželníku

2.

U Špýcharu

3.

Údolní

Pod písmenem V

1.

Vančurova

2.

Vášova

3.

Velmovice

4.

Vítkovců

Pod písmenem Z

1.

Za Školkou

2.

Záhostice

3.

Zahradní

4.

Zámecká