Pod písmenem A

1.

Alšova

Pod písmenem B

1.

Boženy Němcové

Pod písmenem D

1.

Dělnická

2.

Drnovec

3.

Družstevní

Pod písmenem H

1.

Horní

2.

Horova

3.

Hrnčířská

4.

Husova

Pod písmenem J

1.

Jiráskova

Pod písmenem L

1.

Lesní

2.

Lindava

3.

Luční

Pod písmenem Š

1.

Školní

Pod písmenem T

1.

Tovární

2.

Trávník

3.

Tyršova

Pod písmenem U

1.

Ústavní

Pod písmenem V

1.

Vančurova

2.

Vojanova

Pod písmenem W

1.

Wolkerova

Pod písmenem Z

1.

Za Internátem

2.

Záhořín

3.

Zahradní

Pod písmenem Ž

1.

Žitavská