Pod písmenem A

1.

Alšova

Pod písmenem B

1.

Bronzová

Pod písmenem C

1.

Císaře Karla

Pod písmenem F

1.

F. X. Nohy

Pod písmenem H

1.

Habrmanova

2.

Havlíčkova

3.

Hornická

4.

Husova

Pod písmenem CH

1.

Chlumčanská

2.

Chotěšovská

Pod písmenem J

1.

Jezdecká

2.

Jiráskova

3.

Jungmannova

Pod písmenem L

1.

Lidická

2.

Lipová

3.

Loudů

4.

Luční

Pod písmenem M

1.

Mánesova

2.

Mostecká

Pod písmenem O

1.

Osoblaho

2.

Osvobození

3.

Oty Kovala

Pod písmenem Š

1.

Šeříková

2.

Široká

3.

Školní

4.

Šlovice

Pod písmenem U

1.

U Kotynky

2.

U Lomy

3.

U Trati

4.

Ústavní

Pod písmenem Z

1.

Zahradní

Pod písmenem Ž

1.

Žižkova