Pod písmenem Č

1.

Čs. armády

Pod písmenem F

1.

Františka Průši

2.

Fričova

Pod písmenem G

1.

Generála Beránka

Pod písmenem CH

1.

Chotobuš

Pod písmenem O

1.

Obora

2.

Okružní

Pod písmenem S

1.

Schartova

2.

Smrková

3.

Svatá Anna

Pod písmenem Š

1.

Šeříková

2.

Šípková

3.

Školní

Pod písmenem W

1.

Werichova

Pod písmenem Ž

1.

Žižkova