Pod písmenem B

1.

Bojetice

2.

Budovcova

Pod písmenem D

1.

Družstevní

Pod písmenem F

1.

Fučíkova

Pod písmenem CH

1.

Chloumek

Pod písmenem J

1.

Jiráskova

Pod písmenem L

1.

Libichov

Pod písmenem M

1.

Mlýnská zahrada

2.

Mudrochova

Pod písmenem N

1.

Na Hložku

2.

Nádražní

Pod písmenem T

1.

Týnec

2.

Tyršova

Pod písmenem U

1.

Úherce

Pod písmenem V

1.

Václavská

2.

Vinařická

3.

Vinice

Pod písmenem Z

1.

Za Kovárnou

2.

Zahradní