Pod písmenem B

1.

Bezručova

2.

Bílovecká

Pod písmenem C

1.

Cechovní

2.

Cihelní

Pod písmenem Č

1.

Č. Kramoliše

2.

Česká

Pod písmenem F

1.

Fučíkova

2.

Fulnek

Pod písmenem H

1.

Hranická

Pod písmenem M

1.

Masarykova

2.

Mendlova

3.

Mlýnská

Pod písmenem O

1.

Opavská

Pod písmenem Ř

1.

Řeznická

2.

Říční

Pod písmenem Š

1.

Švédská

2.

Švermova

Pod písmenem T

1.

Tovární

2.

Tyršova

Pod písmenem U

1.

U Sýpky

Pod písmenem V

1.

Vančurova

2.

Vlkovice

3.

Vojt. Martínka

Pod písmenem W

1.

Wolkerova

Pod písmenem Z

1.

Za Klášterem

2.

Zahradní

3.

Zámecká