Pod písmenem C

1.

Cintorínska

Pod písmenem Č

1.

Česká

Pod písmenem D

1.

Drevená

Pod písmenem H

1.

Hlavná

2.

Hodská

3.

Hviezdoslavova

Pod písmenem J

1.

Jazerná

2.

Jilemnického

Pod písmenem K

1.

Kpt. Nálepku

2.

Krásna

Pod písmenem N

1.

Nová

2.

Nová doba

Pod písmenem P

1.

Parková

Pod písmenem R

1.

Revolučná štvrť

2.

Ružová

Pod písmenem S

1.

Sídl. Jas

Pod písmenem T

1.

T. Vansovej

2.

Tulipánová

Pod písmenem V

1.

Vodárenská

Pod písmenem Z

1.

Z. Kodálya

Pod písmenem Ž

1.

Železničiarska