Pod písmenem B

1.

Bukovanská

Pod písmenem D

1.

Dělnická

Pod písmenem G

1.

Gagarinova

Pod písmenem H

1.

Havlíčkova

2.

Hornická

3.

Husova

Pod písmenem J

1.

Jiráskova

Pod písmenem L

1.

Lítenská

2.

Lítov

3.

Luční

Pod písmenem M

1.

Máchova

2.

Mírová

Pod písmenem O

1.

Odboje

2.

Okružní

3.

Ovocná

Pod písmenem R

1.

Raisova

2.

Roubalova

Pod písmenem S

1.

Sadová

2.

Slovanská

3.

Sokolovská

Pod písmenem Š

1.

Švermova

Pod písmenem T

1.

Třešňová

2.

Tylova

Pod písmenem U

1.

Uhelná

2.

Úžlabí

Pod písmenem V

1.

Vítězná

Pod písmenem Z

1.

Zahradní