Pod písmenem B

1.

Brušovec

Pod písmenem Č

1.

Český Herálec

Pod písmenem D

1.

Dubí

Pod písmenem H

1.

Herálec

Pod písmenem K

1.

Kamenice

2.

Kocanda

3.

Koječín

Pod písmenem M

1.

Mikulášov

Pod písmenem P

1.

Pavlov u Herálce

Pod písmenem Z

1.

Zdislavice