Pod písmenem A

1.

Akátová

2.

Archeologická

Pod písmenem C

1.

Cedrová

2.

Cihlářská

Pod písmenem D

1.

Dělnická

2.

Dlouhá

3.

Drdova

4.

Družstevní

Pod písmenem F

1.

Fialková

2.

Fibichova

3.

Floriánova

Pod písmenem CH

1.

Chrtínská

Pod písmenem O

1.

Okružní

2.

Olivová

3.

Ořechová

Pod písmenem R

1.

Růžová

Pod písmenem Ř

1.

Řehníkova

Pod písmenem Š

1.

Školská

2.

Študentova

Pod písmenem T

1.

Tejnorova

2.

Topolová

3.

Toskánská

4.

Tyršova