Pod písmenem B

1.

Bauštel

2.

Bodláková

3.

Borská

Pod písmenem H

1.

Hošťka

2.

Hrotovická

3.

Hřbitovní

Pod písmenem O

1.

Ostrovní

Pod písmenem Š

1.

Špitálská

Pod písmenem U

1.

U Školy

2.

Úzká

Pod písmenem V

1.

Velešice

2.

Velešická

Pod písmenem Ž

1.

Žebráky