Pod písmenem B

1.

Brestovská

Pod písmenem Č

1.

Čsl. armády

Pod písmenem G

1.

Gagarinova

2.

Gaštanová

3.

Gorkého

Pod písmenem H

1.

Hrnčiarska

Pod písmenem CH

1.

Chemlonská

Pod písmenem J

1.

Jasenovská

Pod písmenem L

1.

Laborecká

Pod písmenem M

1.

Mierová

Pod písmenem O

1.

Orechová

Pod písmenem P

1.

Partizánska

2.

Pod lesom

3.

Puškinova

Pod písmenem S

1.

Sadová

2.

Sládkovičova

3.

SNP

4.

Staničná

5.

Starinská

Pod písmenem Š

1.

Štúrova

Pod písmenem T

1.

Tolstého

2.

Třebíčska

3.

Tyršova

Pod písmenem V

1.

Vihorlatská

Pod písmenem Z

1.

Záhradná