Pod písmenem B

1.

Barošova

2.

Betlehemská

Pod písmenem J

1.

J. L. Bellu

2.

Jesenského

Pod písmenem K

1.

Kpt. Nálepku

2.

Kukučínova

Pod písmenem M

1.

Medňanská

Pod písmenem P

1.

Pivovarská

Pod písmenem R

1.

Rázusova

2.

Ružová

Pod písmenem S

1.

Skala

2.

Sládkovičova

Pod písmenem Š

1.

Štefánikova

Pod písmenem Z

1.

Záhradnícka

2.

Záhumenská