Pod písmenem C

1.

Cihelny

Pod písmenem Č

1.

Česká

2.

Českého odboje

Pod písmenem E

1.

Engeho

Pod písmenem G

1.

Generála Kubáně

2.

Guldova

Pod písmenem I

1.

Ivanovova

Pod písmenem Š

1.

Školní

2.

Štěrbova

3.

Šumavská

4.

Šustilova

Pod písmenem T

1.

Terronská

2.

Traxlerova

3.

Trinnerova

4.

Tyršova

Pod písmenem U

1.

U Mlýna

2.

U Nemocnice

Pod písmenem W

1.

Wolkerova

Pod písmenem Z

1.

Zdeňka Němečka

2.

Zmítkova

Pod písmenem Ž

1.

Žižkova