Pod písmenem Č

1.

Červenomlýnská

Pod písmenem F

1.

Fialova

Pod písmenem J

1.

Jana Vrby

2.

Jandov

3.

Jemnice

Pod písmenem K

1.

Komenského

Pod písmenem L

1.

Lesného

2.

Lesnická

3.

Lípová

4.

Louka

Pod písmenem O

1.

Obůrka

Pod písmenem S

1.

Slavonická

2.

Spojovací

3.

Stará cesta

Pod písmenem Š

1.

Široká

Pod písmenem T

1.

Topolová

2.

Třešňová

3.

Týnice

4.

Tyršova

Pod písmenem Z

1.

Zámecká

2.

Znojemská

Pod písmenem Ž

1.

Želetavská

2.

Žižkova