Pod písmenem A

1.

Alšova

Pod písmenem Č

1.

Čechova

Pod písmenem E

1.

Erbenova

Pod písmenem F

1.

Fučíkova

Pod písmenem G

1.

Gogolova

Pod písmenem H

1.

Habrová

2.

Halasova

3.

Havlíčkova

4.

Horská

5.

Husova

Pod písmenem L

1.

Lipovská

2.

Luční

Pod písmenem O

1.

Otakara Březiny

Pod písmenem Š

1.

Školní

2.

Štefánikova

3.

Šumperská

Pod písmenem T

1.

Thámova

2.

Tkalcovská

3.

Tovární

4.

Tylova

5.

Tyršova

Pod písmenem U

1.

U Bělidla

2.

U Jatek

3.

U Kasáren

4.

U Sokolovny

5.

Úvoz

Pod písmenem W

1.

Wolkerova

Pod písmenem Ž

1.

Žižkova