Pod písmenem A

1.

Alešova

Pod písmenem Č

1.

Čechova

2.

Čsl. armády

Pod písmenem D

1.

Dvořákova

Pod písmenem F

1.

Fibichova

2.

Fučíkova

Pod písmenem G

1.

Golovinova

Pod písmenem H

1.

Habrová

2.

Havlíčkova

3.

Hřbitovní

4.

Husova

Pod písmenem CH

1.

Chomutovská

Pod písmenem L

1.

Lázeňská

2.

Lipová

3.

Lísková

4.

Luční

Pod písmenem O

1.

Obránců míru

2.

Ovesná

Pod písmenem R

1.

Raisova

2.

Rokelská

Pod písmenem Ř

1.

Říční

Pod písmenem Š

1.

Školní

Pod písmenem U

1.

U Splitu

2.

Úhošťany

Pod písmenem Ž

1.

Žatecká

2.

Žitná