Pod písmenem A

1.

Akátová

2.

Alšova

Pod písmenem C

1.

Centrum

2.

Cihelní

3.

Ciolkovského

Pod písmenem E

1.

Einsteinova

2.

Erbenova

Pod písmenem CH

1.

Chodská

Pod písmenem R

1.

Ráj

2.

Rajecká

3.

Rošického

4.

Rudé armády

5.

Ruská

6.

Růžová

Pod písmenem Ř

1.

Řecká

2.

Řemeslnická

Pod písmenem Š

1.

Šeříková

2.

Školská

Pod písmenem Ž

1.

Žižkova