Pod písmenem H

1.

Hornická

2.

Husova

Pod písmenem L

1.

Lesní

2.

Ležáky

3.

Lidická

Pod písmenem M

1.

Mírové náměstí

Pod písmenem N

1.

Na Hampuši

2.

Nechybova

3.

Nerudova

Pod písmenem R

1.

Rakouské domy

2.

Revoluční

Pod písmenem Š

1.

Školní

Pod písmenem T

1.

Teplická

Pod písmenem V

1.

V Horách

Pod písmenem Z

1.

Za obloukem

2.

Zahradní

3.

Zátiší