Pod písmenem A

1.

Alejní

Pod písmenem B

1.

Bezručova

2.

Bőhmova

3.

Bolatická

4.

Březová

Pod písmenem C

1.

Cihelní

Pod písmenem Č

1.

Čemenka

2.

Čeňka Trunčíka

Pod písmenem D

1.

Družstevní

Pod písmenem F

1.

Floriánská

Pod písmenem G

1.

Gen. Svobody

Pod písmenem H

1.

Hanůvka

2.

Hlučínská

3.

Hraniční

Pod písmenem I

1.

Ivana Kubince

Pod písmenem J

1.

Janovice

Pod písmenem L

1.

Lelkova

2.

Luční

3.

Ludmily Hořké

Pod písmenem M

1.

Michalská

2.

Mírová

3.

Mlýnská

Pod písmenem O

1.

Olšinky

2.

Opavská

3.

Osvobození

Pod písmenem R

1.

Rané

2.

Rohová

3.

Ronovská

Pod písmenem Š

1.

Školní

2.

Štěpánkovická

Pod písmenem T

1.

Travní

2.

Tyršova

Pod písmenem Z

1.

Zahradní

2.

Záhumenní