Pod písmenem C

1.

Cihlářská

Pod písmenem Č

1.

Červená cesta

Pod písmenem D

1.

Derflanská

Pod písmenem F

1.

Farská

Pod písmenem H

1.

Hliněná

2.

Husitská

Pod písmenem J

1.

Jana Hrubého

Pod písmenem K

1.

Kamenná

2.

Kuňovice

Pod písmenem L

1.

Legionářů

2.

Letecká

3.

Lidická

4.

Luční

Pod písmenem M

1.

Mládežnická

Pod písmenem O

1.

Obecní

2.

Obchodní

3.

Ohradní

4.

Olšavní

5.

Osvobození

Pod písmenem S

1.

Slunečná

2.

Svahová

Pod písmenem Š

1.

Šlerkova

Pod písmenem T

1.

třída Vítězství

Pod písmenem U

1.

U Pálenice

2.

U Pumpy

3.

U Štreky

4.

Úvoz