Pod písmenem Č

1.

Čelakovského

Pod písmenem H

1.

Havlíčkova

2.

Husova

Pod písmenem CH

1.

Chmelenec

Pod písmenem I

1.

Ivana Javora

Pod písmenem L

1.

Lidická

2.

Luční

Pod písmenem R

1.

Riegrova

2.

Růžová

Pod písmenem Š

1.

Školní

Pod písmenem U

1.

U Parku

2.

U Sklepů

3.

Újezd

4.

Urbanova

Pod písmenem Y

1.

Yvetotská

Pod písmenem Z

1.

Za Humny

Pod písmenem Ž

1.

Žižkova