Pod písmenem A

1.

Alfonse Muchy

Pod písmenem B

1.

Budovatelů

2.

Buzulucká

Pod písmenem Č

1.

Červená

Pod písmenem K

1.

Komenského

2.

Krátká

3.

Kunčice

4.

Kunčická

Pod písmenem L

1.

Letohrad

2.

Lidická

3.

Luční

Pod písmenem M

1.

Mírová

2.

Mírové sady

Pod písmenem O

1.

Obchodní

2.

Odbojářů

3.

Okrajová

4.

Orlice

5.

Ostrov

6.

Ovčín

Pod písmenem Š

1.

Šedivská

Pod písmenem T

1.

Taušlova

2.

Tkalcovská

3.

Tyršova