Pod písmenem A

1.

A. Kmeťa

2.

A. Sládkoviča

Pod písmenem D

1.

Dopravná

Pod písmenem F

1.

F. Engelsa

Pod písmenem H

1.

Hlboká

Pod písmenem L

1.

Ludanská cesta

Pod písmenem O

1.

Okružná

Pod písmenem R

1.

Rozmarínová

2.

Ružová

Pod písmenem Š

1.

Šafárikova

2.

Školská

Pod písmenem T

1.

Tatranská

2.

Textilná

Pod písmenem V

1.

Vajanského

2.

Vojenská

3.

Východná

Pod písmenem Z

1.

Z. Nejedlého