Pod písmenem I

1.

Irkutská

Pod písmenem W

1.

Wichterleho

2.

Wintrova

3.

Wolkerova