Pod písmenem B

1.

Březka

Pod písmenem J

1.

Jivany

Pod písmenem L

1.

Libuň

2.

Libunec