Pod písmenem B

1.

Brigádnická

Pod písmenem D

1.

Dlouhá

2.

Dobřanská

3.

Družstevní

4.

Dukelská

Pod písmenem H

1.

Havířská

2.

Hornická

Pod písmenem CH

1.

Chodská

Pod písmenem K

1.

K Okružince

2.

Ke Křížku

3.

Krátká

Pod písmenem L

1.

Lidická

2.

Líně

3.

Línská

4.

Lípová

5.

Luční

Pod písmenem R

1.

Rybářská

Pod písmenem S

1.

sady Pionýrů

2.

Slunečná

3.

SNP

4.

Sulkov

Pod písmenem Š

1.

Školní

Pod písmenem T

1.

Tichá

2.

Tlučenská

Pod písmenem Z

1.

Zahradní