Pod písmenem B

1.

Bakošovec

2.

Brusná

Pod písmenem Č

1.

Česká

Pod písmenem D

1.

Dlouhá

2.

Družstevní

3.

Dvořákova

Pod písmenem E

1.

Eitingerova

Pod písmenem H

1.

Hornická

2.

Hornická kolonie

Pod písmenem CH

1.

Chebská

Pod písmenem J

1.

Josefa Uhra

Pod písmenem K

1.

Kraslická

Pod písmenem L

1.

Lomnice

Pod písmenem M

1.

Mánesova

Pod písmenem Ř

1.

Řepka

Pod písmenem S

1.

Serenyiovská

2.

Sokolovská

3.

Sukova

Pod písmenem Š

1.

Školní

Pod písmenem T

1.

Tišnovská

2.

Tylov

3.

Tylova

4.

Týn

Pod písmenem V

1.

Ve Žlíbku

2.

Veselí

Pod písmenem Z

1.

Zahradní

Pod písmenem Ž

1.

Židovské nám.

2.

Žleby