Pod písmenem B

1.

Bezručova

Pod písmenem H

1.

Havelkova

2.

Hradská

Pod písmenem J

1.

Jevíčská

2.

Jižní

Pod písmenem L

1.

Loštice

Pod písmenem O

1.

Olomoucká

Pod písmenem S

1.

Sídliště

2.

Sokolská

Pod písmenem T

1.

Trávník

Pod písmenem U

1.

U Mlýna

2.

U Rybníků

3.

U Valchy

4.

U Vody

Pod písmenem V

1.

Ve Stráni

2.

Vejmoly

3.

Vlčice

Pod písmenem Z

1.

Zahradní

2.

Ztracená

Pod písmenem Ž

1.

Žádlovice

2.

Žadlovická