Pod písmenem B

1.

Bedárna I

2.

Bedárna II

3.

Bělovodská

Pod písmenem F

1.

Fojtství

Pod písmenem L

1.

Lůčky

2.

Lukov

Pod písmenem M

1.

Mlýnská

Pod písmenem S

1.

Slatiny

2.

Spojovací

Pod písmenem Š

1.

Štěpánov

Pod písmenem U

1.

U Lípy

2.

U Pivovaru

3.

U Rybníka

4.

Ulička

Pod písmenem V

1.

Vesník I

2.

Vesník II

3.

Vesník III

Pod písmenem Z

1.

Za Humny

2.

Zahradní