Pod písmenem B

1.

Bernolákova

Pod písmenem D

1.

D. Skuteckého

Pod písmenem F

1.

F. Malovaného

Pod písmenem H

1.

Hlboká

2.

Hviezdoslavova

Pod písmenem J

1.

Jána Hollého

2.

Jánošíkova

Pod písmenem K

1.

Kozia

2.

Kukučínova

Pod písmenem N

1.

Nová

Pod písmenem O

1.

Oslobodenia

Pod písmenem P

1.

Partizánska

2.

Pezinská

3.

Pribinova

Pod písmenem Š

1.

Štúrova

Pod písmenem T

1.

Továrenská

Pod písmenem V

1.

V. Clementisa

2.

Vinohrádok

Pod písmenem Z

1.

Záhorácka