Pod písmenem A

1.

Alfonse Muchy

Pod písmenem B

1.

Bardějovská

2.

Bezručova

3.

Brněnská

Pod písmenem C

1.

Cihelna

Pod písmenem Č

1.

Česká

2.

ČSČK

Pod písmenem D

1.

Dukelská

Pod písmenem E

1.

Erbenova

Pod písmenem F

1.

Farní

Pod písmenem G

1.

Gagarinova

2.

Gorkého

Pod písmenem J

1.

Jiráskova

Pod písmenem L

1.

Lidická

2.

Lormovo náměstí

Pod písmenem Š

1.

Školní

Pod písmenem T

1.

Tržní náměstí

2.

Tyršova

Pod písmenem U

1.

U Bažantnice

2.

U Celnice

3.

U Lomu

Pod písmenem W

1.

Wolkerova

Pod písmenem Ž

1.

Žižkova