Pod písmenem A

1.

Adolfa Kašpara

Pod písmenem B

1.

Boženy Němcové

2.

Brusova

Pod písmenem G

1.

Gen. Svobody

Pod písmenem J

1.

Jánská

2.

Jesenická

3.

Jiráskova

4.

Jižní

Pod písmenem M

1.

Máchova

2.

Masarykova

3.

Medkova

4.

Mírovka

5.

Mlýnská

6.

Mohelnice

Pod písmenem O

1.

Okružní

2.

Olomoucká

Pod písmenem R

1.

Robotnická

2.

Růžová

Pod písmenem Ř

1.

Řepová

Pod písmenem Š

1.

Školní

Pod písmenem T

1.

Třebovská

Pod písmenem V

1.

Vodní

2.

Vrátní

3.

Vrchlického

Pod písmenem W

1.

Wolkerova