Pod písmenem E

1.

Eduarda Basse

Pod písmenem CH

1.

Chanovská

2.

Chmelná

3.

Chomutovská

Pod písmenem Š

1.

Šeříková

2.

Šikmá

3.

Široký vrch

4.

Školní

Pod písmenem W

1.

W. A. Mozarta