Pod písmenem B

1.

Brněnská

2.

Bůdy

Pod písmenem D

1.

Díly

2.

Družstevní

3.

Dubňanská

Pod písmenem F

1.

Farní

Pod písmenem J

1.

Jarní

2.

Jižní

Pod písmenem K

1.

Ke Trojici

2.

Krátká

3.

Květná

Pod písmenem L

1.

Letní

2.

Lipová

3.

Lomená

4.

Luční

Pod písmenem O

1.

Okružní

2.

Ořechová

Pod písmenem S

1.

Servístky

2.

Sklepní

3.

Slovácká

4.

Strmá

Pod písmenem Š

1.

Školní

2.

Šlechtitelská

Pod písmenem T

1.

Tržní

Pod písmenem U

1.

U Kapličky

2.

U Kostela

3.

U Obory

4.

U Školy

5.

Údolní

6.

Úvoz

7.

Úzká

Pod písmenem Z

1.

Zahradní