Pod písmenem Č

1.

Čsl. letců

Pod písmenem D

1.

Dukelská

2.

Dvořákova

Pod písmenem F

1.

Fojtov

Pod písmenem H

1.

Horní

2.

Husova

Pod písmenem CH

1.

Chodovská

Pod písmenem L

1.

Lesík

2.

Lesní

3.

Letná

4.

Lidická

5.

Limnická

6.

Lipová

7.

Luční

8.

Lužec

Pod písmenem M

1.

Mládežnická

Pod písmenem O

1.

Okružní

2.

Oldřichov

3.

Osvětimská

Pod písmenem R

1.

Rolavská

2.

Rooseveltova

Pod písmenem Š

1.

Švermova

Pod písmenem T

1.

Tisová

Pod písmenem U

1.

U Jeslí

2.

Údolní

Pod písmenem Z

1.

Zahradní

2.

Závodu míru

Pod písmenem Ž

1.

Žižkova