Pod písmenem A

1.

Alfonse Muchy

Pod písmenem Č

1.

Černohorského

Pod písmenem E

1.

Eliščina třída

Pod písmenem F

1.

Ferdinanda Schulze

Pod písmenem CH

1.

Chrpová

Pod písmenem Ř

1.

Říční

Pod písmenem Š

1.

Šeříková

2.

Šípková

3.

Široká

4.

Školní

Pod písmenem Ž

1.

Železničářů

2.

Žitná