Pod písmenem A

1.

Antonína Uxy

Pod písmenem D

1.

Dlouhá

2.

Doubrava

3.

Dr. Pavla Klementa

Pod písmenem G

1.

Generála Holeky

Pod písmenem CH

1.

Chodská

Pod písmenem J

1.

Jana Žižky

2.

Jiráskova

Pod písmenem L

1.

Luční

Pod písmenem P

1.

Pankrác

2.

Písečná

3.

Pod Komůrkou

4.

Polní

Pod písmenem R

1.

Revoluční

Pod písmenem Š

1.

Školní

2.

Šůlova

Pod písmenem T

1.

Tovární

2.

Tyršova

Pod písmenem U

1.

U Mexika

2.

U Trati

3.

Úzká

Pod písmenem V

1.

Vančurova

2.

Vodární

3.

Výhledy

Pod písmenem Ž

1.

Železniční