Pod písmenem B

1.

Baštecká

Pod písmenem Č

1.

Čánka

Pod písmenem H

1.

Havlíčkova

2.

Hradební

3.

Hradecká

Pod písmenem CH

1.

Charouzova

Pod písmenem J

1.

Jana Pitry

2.

Jiráskova

Pod písmenem L

1.

Legon

2.

Lišťovina

Pod písmenem M

1.

Mírová

2.

Mlýnská

Pod písmenem O

1.

Opočno

2.

Ořechová

Pod písmenem Š

1.

Štefanka

2.

Švamberk

Pod písmenem U

1.

U Broumaru

2.

U Cihelny

Pod písmenem V

1.

Vodětín

2.

Vorlova

Pod písmenem Z

1.

Zámecká

2.

Zárybnice

3.

Zborovská