Pod písmenem B

1.

Baarovo náměstí

Pod písmenem D

1.

Dlouhá

Pod písmenem H

1.

Hájovka

2.

Husí Plácek

Pod písmenem L

1.

Luční

Pod písmenem O

1.

Ořech

Pod písmenem P

1.

Polní

Pod písmenem R

1.

Rovná

Pod písmenem S

1.

Severní

2.

Slivenecká

3.

Sportovní

Pod písmenem U

1.

Uhelná

Pod písmenem V

1.

Višňová

Pod písmenem Z

1.

Zahradní

2.

Zbuzanská