Pod písmenem B

1.

Březový háj

Pod písmenem Č

1.

Českodubská

2.

Českolipská

Pod písmenem D

1.

Dolní selská

2.

Druzcov

Pod písmenem H

1.

Horní selská

Pod písmenem CH

1.

Chrastná

Pod písmenem K

1.

K Pramenům

2.

Kotel

3.

Kundratická

Pod písmenem L

1.

Lázeňská

2.

Lesní

3.

Lesní domky

4.

Liberecká

Pod písmenem N

1.

Nová

Pod písmenem P

1.

Podvrší

2.

Příčná

Pod písmenem Š

1.

Školní

Pod písmenem T

1.

Truhlářská

Pod písmenem U

1.

U Křížku

2.

U Náhonu

3.

U Potoka

Pod písmenem V

1.

Vlachové

Pod písmenem Z

1.

Zábrdí

2.

Zahradní