Pod písmenem A

1.

Antonína Sovy

Pod písmenem B

1.

Barvířská

2.

Bedřichov

Pod písmenem Č

1.

Čeřenova branka

Pod písmenem D

1.

Dlouhá

Pod písmenem E

1.

Eduarda Nikodéma

Pod písmenem H

1.

Hronova

Pod písmenem K

1.

Karmelitánská

2.

Kotlářská

Pod písmenem M

1.

Malovcova

2.

Myslíkova

Pod písmenem O

1.

Ondřejovická

Pod písmenem R

1.

Roučkovice

2.

Růžkův Mlýn

Pod písmenem Š

1.

Španovského

Pod písmenem T

1.

Truhlářská

Pod písmenem U

1.

U Autodílen

2.

U Jatek

3.

U Magátu

4.

U Parku

Pod písmenem Z

1.

Za Branou

2.

Za Starou Farou

3.

Zahradní

4.

Zhoř

Pod písmenem Ž

1.

Žižkova