Pod písmenem C

1.

Cihelna

Pod písmenem E

1.

Erno Košťála

Pod písmenem CH

1.

Chelčického

2.

Chemiků

3.

Chotkova

4.

Chrudimská