Pod písmenem B

1.

Bezděkov

Pod písmenem Č

1.

Česká

Pod písmenem D

1.

Družstevní

Pod písmenem H

1.

Hájecká

Pod písmenem K

1.

Karlovarská

2.

Klentnická

Pod písmenem L

1.

Lidická

2.

Lužní

Pod písmenem N

1.

Na Cimbuří

2.

Na Návsi

Pod písmenem O

1.

Okružní

Pod písmenem P

1.

Pavlov

2.

Podhradní

3.

Přehradní

Pod písmenem R

1.

Radnice

2.

Rudolfa Gajdoše

Pod písmenem S

1.

Stajiště

Pod písmenem V

1.

Venušina

2.

Veselí

3.

Vinařská

Pod písmenem Z

1.

Zahradní