Pod písmenem B

1.

Blansko

Pod písmenem Č

1.

Český Bukov

Pod písmenem D

1.

Drážní

Pod písmenem H

1.

Hutnická

Pod písmenem K

1.

Kovářská

Pod písmenem L

1.

Labská

2.

Luční

3.

Lužec

4.

Lužecká

5.

Lysá

Pod písmenem M

1.

Mašovická

2.

Mírkov

3.

Mírová

4.

Mládeže

Pod písmenem P

1.

Pod Kozákem

2.

Povrly

3.

Převozní

Pod písmenem R

1.

Radní

2.

Roztoky

Pod písmenem Š

1.

Šachov

2.

Školní

Pod písmenem U

1.

U Pomníku

2.

Ústecká

3.

Úzká